Πρόσκληση για συμμετοχή στην 1η συνάντηση της Ομάδας Τοπικών Φορέων (Local Stakeholders Group) του ΕΠροσκαλείστε στη 1η συνάντηση της Ομάδας Τοπικών Φορέων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Έργου HoCare, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Λατσιών ( Γιάννου Κρανιδιώτη 57,Τ.Κ. 2235, Λατσιά, Λ/σια), την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, ώρα 12.00 μμ.


Στόχος της συνάντησης είναι η συλλογή πληροφοριών και απόψεων από όλους του ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της παραγωγής καινοτομίας για υπηρεσίες κατ’ οίκον περίθαλψης. Επισυνάπτεται η ημερήσια διάταξη.


Παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε το ενδιαφέρον σας το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 18 Οκτώβριου 2016.

Για οποιαδήποτε περεταίρω πληροφορία και διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη επικοινωνίας του έργου, κα Ελένη Μαλεκκίδου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 489105


Email: emalekkidou@anel.com.cy


Ευχαριστούμε,

Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας

Ημερήσια Διάταξη

12:00 – 12:10

Καλωσόρισμα – Εισαγωγή στο έργο HoCare


12:10 – 12:20

Σύντομη παρουσίαση:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη (2014 -2020)

Άξονας Προτεραιότητας 2: Προώθησης της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Επενδυτική Προτεραιότητα 2γ: Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση, ηλεκτρονικού πολιτισμού και ηλεκτρονικής υγείας.


12:20 – 12:50

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – εντοπισμός αναγκών


12:50 - 13:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ


13:00 – 13:20

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: Ανάδειξη καινοτομιών και καλών πρακτικών στο τομέα


13:20 – 13:50

Διαμόρφωση εισηγήσεων για βελτίωση της εφαρμογής της προσέγγισης του τετραπλού έλικα συνεργασίας


13:50 – 14:00

Σύνοψη – Τελικά Συμπεράσματα – Επόμενα ΒήματαFeatured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon