ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Κοινωνίες με Χρώματα»


Αποτελέσματα από το πρώτο εξάμηνο υλοποίησης του έργου

Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ


Την έμπρακτη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ομαλή ένταξη των υπηκόων από τρίτες χώρες που διαμένουν στην Κύπρο, παρουσίασε ο Δήμος Αγλαντζιάς, στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου υλοποίησης του προγράμματος ένταξης από τοπικές αρχές «Κοινωνίες με Χρώματα».


Σε χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, ανέφερε πως πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η ομαλή ένταξη των μεταναστών και η αποτροπή δημιουργίας κοινωνικών προβλημάτων που συνδέονται με ρατσιστικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις.


Η παρουσίαση συνέπεσε με το αποτρόπαιο τρομοκρατικό κτύπημα στη Νίκαια της Γαλλίας που συγκλονίζει όλη την Ευρώπη. Έδωσε δε την ευκαιρία για συζήτηση γύρω από τη σημασία της ομαλής ένταξης των μεταναστών, της αποδοχής και της εξοικείωσης τους με την κοινωνία που τους υποδέχεται, σε αντιδιαστολή με στερεότυπα που συνδέουν λανθασμένα τη μετανάστευση με τα φαινόμενα της τρομοκρατίας.


Στο σύνολό τους, άλλοι δήμαρχοι που είναι εταίροι της Αγλαντζιάς στην υλοποίηση του έργου «Κοινωνίες με Χρώματα» τόνισαν τη σημασία της υλοποίησης προγραμμάτων ένταξης για την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της αποτροπής της κοινωνικής περιθωριοποίησης.


Η Αναπτυξιακή Εταιρία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) παρουσίασε τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου κατά το πρώτο εξάμηνο. Συγκεκριμένα, από τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, κοινωνικού προσανατολισμού, κοινωνικής πρόνοιας και τις ενέργειες πολιτιστικών ανταλλαγών επωφελήθηκαν συνολικά 98 ΥΤΧ διαφόρων ηλικιών. Αναφορικά, παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταίροι του έργου για την προσέγγιση ΥΤΧ, μέσα από τα οργανωμένα σύνολα και τους εκπροσώπους των ΥΤΧ έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν στενή συνεργασία και να καλύψουν με επιτυχία τους ποσοτικούς δείκτες που τέθηκαν για τους πρώτους 6 μήνες υλοποίησης.


Το πρόγραμμα ένταξης από τοπικές αρχές «Κοινωνίες με Χρώματα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%).
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon