Ο περί του Δικαιωμάτος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2017Ο περί του Δικαιωμάτος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2017 (184(I)/2017)


Ο περί του Δικαιωμάτος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2017 (184(I)/2017) έχει τεθεί σε ισχύ από τις 22 Δεκεμβρίου 2020 και εφαρμόζεται από Δημόσιες Αρχές καθώς από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Η εποπτεία της εφαρμογής του Νόμου τέθηκε στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που ενεργεί ως Επίτροπος Πληροφοριών. Στόχος του εν λόγω Νόμου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στο Δημόσιο και τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, καθιερώνοντας το δικαίωμα των πολιτών να ζητούν και να λαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις και με ή χωρίς την καταβολή τελών, πληροφορίες που κατέχουν οι Αρχές, με σκοπό τον έλεγχο των Πράξεων και των Αποφάσεων της Διοίκησης. Οι Αρχές υποχρεούνται να κατηγοριοποιούν και να δημοσιεύουν πληροφορίες στις ιστοσελίδες τους για άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών . Το Σχέδιο Δημοσίευσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας, περιλαμβάνει πληροφορίες τις οποίες προτίθεται να δημοσιεύσει καθώς και πληροφορίες που μπορεί να παρέχει κατόπιν αίτησης. Τα αιτήματα για παροχή πληροφοριών πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς μέσω της αίτησης που έχει αναρτηθεί στην οποία ο αιτών μπορεί να δηλώσει και την προτίμησή του στον τρόπο παροχής των ζητούμενων πληροφοριών με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: (i) Αντίγραφο των πληροφοριών σε έντυπη μορφή ή άλλη μορφή (ii) Παροχή εύλογης δυνατότητας για πρόσβαση στο αρχείο που περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες και (iii) Σύνοψη ή περίληψη των πληροφοριών σε έντυπη ή άλλη μορφή. Δυνάμει του παρόντος νόμου [άρθρο 12(1)], η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας πρέπει να επιληφθεί και να διεκπεραιώσει το αίτημα εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.


Μπορείτε να βρείτε το Σχεδιο Δημοσιευσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας εδώ:


Σχέδιο Δημοσίευσης - ΑΝΕΛ
.xlsx
Download XLSX • 15KB

Αιτηση Παροχής Πληροφοριών - ΑΝΕΛ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΑΝΕΛ
.docx
Download DOCX • 28KB

Για οποιαδήποτε περεταίρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Λειτουργό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας κ. Άννα Αντρέου στο aandreou@anel.com.cy ή τηλεφωνικά στο 22489105Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon